Disclaimer

De Houtconnectie

DISCLAIMER
1.1 Website

Onderstaande informatie is van toepassing op de gehele website, die u thans bekijkt. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze disclaimer. Het logo (onderstaande afbeelding) mag uitsluitend gebruikt worden door De Houtconnectie.

U kunt van deze website gebruik maken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter bepaalde situaties waarbij wij wel informatie van u nodig hebben om met u te kunnen corresponderen, een reservering te maken of in te spelen op uw persoonlijke wensen. Verzamelde (persoons)gegevens zullen nooit aan derden verkocht of ter beschikking worden gesteld, dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

De informatie getoond op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Ik span mij in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. ‘De Houtconnectie’ aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Het auteursrecht op deze website berust bij ‘De Houtconnectie’. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van ‘De Houtconnectie’.